70Y_KOD_30

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив