70Y_KOD_31

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив