70Y_KOD_32

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив