70Y_KOD_37

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив