70Y_KOD_38

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив