70Y_KOD_39

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив