70Y_KOD_4

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив