70Y_KOD_40

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив