70Y_KOD_41

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив