70Y_KOD_42

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив