70Y_KOD_43

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив