70Y_KOD_44

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив