70Y_KOD_45

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив