70Y_KOD_46

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив