70Y_KOD_47

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив