70Y_KOD_48

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив