70Y_KOD_49

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив