70Y_KOD_5

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив