70Y_KOD_50

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив