70Y_KOD_52

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив