70Y_KOD_55

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив