70Y_KOD_56

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив