70Y_KOD_57

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив