70Y_KOD_59

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив