70Y_KOD_61

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив