70Y_KOD_62

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив