70Y_KOD_63

70 години Катедра по образна диагностика при Медицински университет – Пловдив