70 години от основаването на Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“ – 17 септември 2016 г.

70 години от основаването на Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“

На 17 септември Катедра „Обща и клинична патология“ ще чества 70-годишен юбилей. Събитието ще бъде отбелязано с тържествена програма от 13 часа в IV –та аудитория на Аудиторния комплекс. Ще бъде направен кратък преглед на историята на Катедрата, ще има приветствия и изказвания, спомени и споделени мечти.

Покана