Отзвук: 70 години катедра „Фармакология“ и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев

 

70 години катедра „Фармакология“ и 100 години от рождението на проф. д-р Пейчо Пейчев

 

 видео 

{youtube}Zs5DxMHIupA{/youtube}

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

Юбилеите ни напомнят за тези ценности, които са преминали през времето и са останали определящи и днес. Те бележат годишнини, свързани с традиция, приемственост, уважение и почит към основоположници и ученици, които продължават и доразвиват постигнатото в лечебната, учебната и научната дейност.

Един такъв незабравим юбилей беше тържествено отбелязан в Катедрата по фармакология на Медицинския университет – Пловдив. Да споделят празника бяха дошли представители от БАН, от Катедра „Фармакология и токсикология“ на МУ – Плевен, бивши и настоящи преподаватели и служители на катедрата по Фармакология при МУ – Пловдив, ръководители на други катедри, както и представители на спонсорите на това събитие – Фирмите Боарон България и Глаксо Смит Клайн. Имаше много поздравителни адреси, подаръци, приветствия, изказвания и споделени спомени.

Проф. д-р Людмил Пейчев – Декан на Факултета по Фармация и ръководител на Катедра по фармакология и лекарствена токсикология на ФФ при МУ – Пловдив, запозна присъстващите с историята на Катедрата от годината на нейното създаване до сега. Днешната Катедра наследява традициите и опита в преподавателската и научно-изследователска дейност на школата от фармаколози от първата катедра по фармакология, основана през 1946 г.: проф. д-р Пейчо Пейчев, проф. д-р Димитра Торева, доц. д-р Георги Георгиев, доц. д-р Никифор Никифоров и доц. д-р Николай Кантарев.

На този ден Катедрата отбеляза и 100 години от рождението на своя доайен – проф. д-р Пейчо Пейчев. Завещаното от него не може да се измери само с годините – цели 35, в които проф. Пейчо Пейчев работи в катедрата: почти от създаването й до неговото пенсиониране. Не може да се измери и само с успехите, които постига. Завещаното от проф. Пейчев се измерва с дръзновението, с което той работи, с неговия забележителен изследователски дух и новаторство, с личния пример, който остава.

За 70 години Катедрата постига значителни резултати и се утвърждава като учебен и научен център в България, в който се провежда качествено обучение и ползотворна практика от висококвалифициран екип и се предоставят прекрасни възможности за развитие на български и чуждестранни студенти и на преподаватели.

Успехите на Катедра „Фармакология“ са успехи на хората, които са работили преди и на тези, които сега работят в нея. Независимо от трудните условия, преподавателите от Катедрата по фармакология продължават да изграждат качества и високи критерии у своите студенти, продължават да развиват научния потенциал и новаторското търсене, защото вярват, че така ще издигнат още повече нейния авторитет.

„Вземете най-доброто, което сме Ви завещали, и дайте от себе си най-доброто. Само така ще бъдете удовлетворени“ – беше посланието на преподавателите от Катедрата по фармакология към студентите. – „Пренесете през времето не само знанията и опита, предадени от нас, но и духа на катедрата по Фармакология, граден цели 70 години“.

Проф. д-р Л. Пейчев изрази всеобщото виждане, че уважението и приемствеността между поколенията са били в основата на успехите на Катедрата по фармакология досега, затова пожела на приемниците да следват традициите, за да пребъде стореното дотук.

Тържествата на Катедрата по фармакология продължиха в базата на МУ – Пловдив в Цигов чарк с двудневна Юбилейна научна конференция за студенти и млади учени, която включваше 6 пленарни лекции на хабилитирани преподаватели фармаколози от цялата страна и 34 електронни постера на млади учени и студенти от висшите медицински училища и от БАН. В научната сесия взеха участие и патофизиолози от страната и БАН.

Наградени бяха четирима студенти и петима млади учени от София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

В тези няколко дни на тържественото честване на 70 годишнината на Катедрата по фармакология си направиха среща традициите, оставени от предишните поколения, и новаторският дух на младите. Обединени от жаждата за знания и от усещането, че са важна част от академизма на Медицинския университет – Пловдив.