70 години Медицински колеж Пловдив – традиции и бъдеще

Юбилейна научна сесия за преподаватели и студенти „70 години Медицински колеж Пловдив – традиции и бъдеще“ 9 – 10 май 2012 http://eomk.medcollege-plovdiv.org Програма