Отзвук: 70 години от основаването на Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“

logo

70 години от основаването на

Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“

 

Катедра „Обща и клинична патология“ отбеляза своя 70-годишен юбилей на 17 септември2016 г. Тържеството събра сегашни и предишни преподаватели, млади и опитни лаборанти, всеотдайни сътрудници и служители в Катедрата.

                Гости на тържеството бяха: чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на МУ – Пловдив, проф. Сарафян – зам.-ректор „Научна и изследователска дейност“, проф. Сивков – зам.-ректор „Качество и акредитация“, проф. Жанет Грудева – зам.-декан по научно-изследователската работа и зам.-директор по диагностична и лечебна дейност на УМБАЛ „Св. Георги“, доц. д-р Марин Атанасов – зам.-директор по диагностична и лечебна дейност на УМБАЛ „Св. Георги“ и други. Поздравителни адреси изпратиха: проф. Костянев, проф. Сарафян, проф. Сивков, проф. Джамбазов – Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Георги“ и други.

Доц. Анави ни върна назад във времето, когато се създава Катедрата и проследи нейното развитие през годините. Представената от него презентация беше илюстрирана със снимки от архивите и наситена с емоции от спомените от преодолени предизвикателства и осъществени мечти.

„Годините в Катедрата – каза доц. Анави, – са събрали целия ни живот. В тях сме дали всичко, което сме могли – за здравето на болния, за уважението на колегите, за обучението на младите, направили сме просто онова, което сме мислили, че е добро и полезно… Изпълнили ролята си, ние слизаме по стъпалата пред Катедрата … някои вече си отидоха, а Тя – Катедрата, става след всеки от нас с едно малко камъче по-висока. Нека пребъде!“                     

Вълнението обзе всички в залата. А ето и част от поздравлението на Ректора – проф. Костянев:

„.Патологията е майката на медицината…Малко се лекарите, които са готови да се посветят на патоанатомията. Затова на празнуващите днес трябва да им благодарим, че са станали патоанатоми. Без тях няма окончателна диагноза! Да използваме юбилея за малко здравословен смях от моргата:

Да си патолог означава, че нищо патологично не ти е чуждо. На патоанатома никога не бива да се казва: „Само през трупа ми!” Най-хубавото нещо, което можеш да чуеш от патоанатома е: „Доброкачествен е.” Микроскопът никога не лъже! Лъже липсата на опит и на отговорност! Панатомията може да се нарече „студена” хирургия, затова от хирурга се получава патоанатом с леко модифициране. Патолозите като шахматисти играят на няколко дъски едновременно – гефрир, биопсии, аутопсионна зала. И гадаят научно съдбата на пациента.

…Желая никога да не губите чувството за хумор, скъпи приятели, и много пъти по 70 години!“

Сърдечни думи на признателност отправи и проф. д-р Иван Иванов от Катедра „Педиатрия и медицинска  генетика“. Проф. Сивков изказа своята благодарност към учителите си от тази катедра и им пожела да са живи и здрави и да се радват на това, което са постигнали.

Сега Катедрата  подготвя студенти  по медицина и по дентална медицина, фармацевти, медицински сестри и акушерки, осъществява бакалавърски курсове  за лаборанти и помощник-фармацевти. Лекционните курсове са изцяло мултимедийни. Оборудването на катедрата, а и на отделението със съвременни микротоми,  тъканни процесори,  диагностични и научно-изследователски микроскопи от висок клас, позволяват качествено теоретично и практическо обучение. Диагностичната и изследователската дейност е осигурена с 10 микроскопа от среден клас, 2 сравнително нови от висок клас  и 3 по-стари, с възможност за компютърна морфометрия и  фото-документация.

Днес времето има свои измерения на предизвикателствата, но любовта, с която продължават да работят хората в Катедрата „Обща и клинична патология и съдебна медицина“, остава неизменна. Затова вярваме, че бъдещето е обещаващо. Защото настоящото е достойно продължение на 70-годишната традиция.