Студентски Съвет обявява начало на провеждането на частични избори, които са с цел допълване квотата на Студентски съвет

УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ,

Студентски Съвет обявява начало на провеждането на частични избори, които са с цел допълване квотата на Студентски съвет. Приканваме всеки един студент в първи курс и докторант, желаещ да допринесе за развитието на университетската среда и общност, да се възползва от възможността да бъде част от студентското представителство.
Какво представляват частичните избори?

Студентски съвет има определен брой членски позиции или т.нар. квота, която по правилник е определен процент от всяко структурно звено. Частични избори се обявяват, когато по време на мандата се освободят членски позиции за Студентски съвет и има нужда те да се допълнят.

Според чл. 39 ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет: „При овакантяване на позиция на член на ОС, който е в последна година на обучението си, се провеждат частични избори в първи курс на съответното структурно звено. Частичните избори се осъществяват от Изборна комисия по чл. 37“.

– Всеки желаещ да кандидатства за свободна позиция в Студентски съвет трябва да попълни кандидатурната ни бланка на следния линк: https://forms.office.com/r/y57CVmrNk1

Важни дати!
– Кандидатури се подават в срок до 15.11.21 г., 23:59 ч.
– На 16.11.21 г. всяка кандидатура ще бъде обработена и споделена в публичното пространство.
– Гласуване на канидатурите – на 19.11.21 г.(чрез MS Forms).

Кои и колко са освободените позиции в Студентски съвет за остатъка от мандата?
• Медицински факултет – едно място
• Факултет по дентална медицина – едно място
• Студенти в англоезична форма на обучение – едно място
• Докторанти – едно място

Пожелаваме успех на всички кандидати! Очакваме с нетърпение вашите кандидатури!

С уважение,
ГЕОРГИ БУРОВ
АННА-МАРИЯ ПЕРУЛИ

Председатели на Изборната комисия на Студентски съвет към МУ – Пловдив