Image3

75 години Катедра по педиатрия и медицинска генетика на МУ-Пловдив – 75 години любов към децата и отдаденост на професията