75-ти Годишен юбилей на Държавния университет по медицина и фармация „Николае Тестемицану“, Молдова, с който МУ-Пловдив има сключен меморандум за разбирателство

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Отдел „Международно сътрудничество“ Ви информира за предстоящ 75-ти юбилей на Държавния университет по медицина и фармация „Николае Тестемицану“, Молдова, с който МУ-Пловдив има сключен меморандум за разбирателство.

Научният конгрес “Quality, Excellence, Performance” в рамките на университетските дни ще се проведе между 20-ти – 23-ти октомври 2020 г. като регистрацията за участие е до 1-ви септември 2020г.

Младите изследователи могат да подават научни резюмета до 31-ви май 2020г. на: https://congres.usmf.md/

Повече информация за честванията и планираните научни събития в рамките на университетските дни по случай юбилея, може да намерите на:
https://usmf.md/ro/noutati/lansarea-site-ului-congresului-consacrat-aniversarii-75-de-la-fondarea-usmf-nicolae

С уважение,

ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА, ДМ
Зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност