CONGRES_75_a_Aniversare_USMF

75-ти Годишен юбилей  на Държавния университет по медицина и фармация  "Николае Тестемицану“, Молдова,  с който МУ-Пловдив има сключен меморандум за разбирателство