Обмен с Хайделберг, Германия

 

През април месец 2013 „Асоциацията на Студентите Медици – Пловдив“ заедно с „EMSA-Heidelberg“ ще организира обменна програма, наречена „Twinning Project“. Целта на обмена е да се опознае културата на страната, на която гостувате, запознанство със системата на здравеопзване и създаването на нови приятелства.

Каква представлява „Twinning Project“?

Както беше споменато по-горе, това е обменна програма, по време на която група студенти по медицина от една държава гостуват на свои колеги от друга държава за определен период от време. Страната домакин поема разходите на своите гости, като по време на престоя ще имате „близнак“ – човек, който ще нощува у дома Ви, с когото ще посещавате заедно университет и ще пътувате из държавата си. След това страните се сменят – студентите „домакини“ се превръщат в гости, като за тях важат абсолютно същите условия.

Кога ще се осъществи обменната програма?

Датите са следните:
31.03.2013-07.04.2013 – Студентите от „EMSA-Heidelberg“ пристигат в Пловдив;
21.04.2013-28.04.2013 – Студентите от „АСМ–Пловдив“ пристигат в Хайделберг;

Какъв е броят на участниците?
Броят на студентите медици, учасващи в „проекта близнак“ от всеки университет е 13.

Разходи, които трябва да поемете?
Поемате разходите на „близнака“ си в Пловдив, а той поема престоя Ви в Хайделберг. Едновременно с това плащате самолетните си билети до Германия.

Успяхме ли да привлечем вниманието Ви? Ако да, заявете участието си на [email protected] до 31.01.2013 (четвъртък) заедно с кратко описание на:

1)Курс на обучение.
2)Ниво на владеене на английски език.
3)Какви други езици говорите и на какво ниво?
4)Участвали ли сте в кампании на „АСМ-Пловдив“ досега? Ако да, в кои?

На същия адрес може да задавате и въпросите си!