Предстоящи езикови курсове по проект „ОМНИА“ за преподаватели от МУ-Пловдив

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ,

От името на проф. д-р Диляна Вичева – Зам.-ректор МСПД Ви информираме за предстоящи езикови курсове по проект „ОМНИА“ за преподаватели от МУ-Пловдив, които ще стартират от 12.09.2022 г., както следва:

графа1 Общ езиков курс
/общ хорариум – 80 ч./
онлайн обучение
Професионална терминология
/общ хорариум – 24 ч./
присъствено обучение
Английски език
Немски език
Френски език
Италиански език
Испански език
Латински език

Желаещите за записване в някои от горепосочените курсове следва да подадат заявление при инспектор ДЕСО – Марина Костова или на имейл [email protected] с копие до [email protected] в срок до 05.09.2022 г.

Искрено се надяваме на повече участници и Ви желаем волно и незабравимо лято!

Екип ОМНИА