02 ПЕРИМЕД - Работна среща на научните екипи (МУ-Пловдив) 16.04.2018