IMG_3832-A_1600x1067

04 ПЕРИМЕД - Работна среща на Екип управление и представител на регионален офис на ИЗ на НОИР - посещение на Обект за СМР-интервенция в МУ-Пловдив (Лаборатория за лекарствено-доставящи средства, ФФ, МК) - 30.05.2018