IMG_6271-A_1600x1067

05 Работно посещение на Ръководни представители на ИА по НОИР 30.08.2018 - МУ-Пловдив