Официална покана за участие в конкурс за млади учени „Young and Energetic Scientists“ (YES)

Относно: Официална покана за участие в конкурс за млади учени „Young and Energetic Scientists“ (YES) Уважаеми представители на Академичния състав, За 6-та година Сдружение „Клуб Млади Таланти“ (КМТ) провежда конкурса, започнал като част от „European Researchers’ Night“ по 7-ма рамкова програма на ЕС. Чрез конкурса се стимулират студенти – бакалаври, магистри и докторанти, на възраст 18-35 год., да развиват проекти, свързани с индустрията  и високите технологии в сферите на биотехнологиите и медицинските изследвания, психологията, медицинската техника и други. Чрез участието си в конкурса младите учени получават възможност за контакти с представители на науката, индустрията и услугите и развитие на проекта си, както и парични награди до 500лв. (YES2014г.) Младите учени се насърчават да изпратят своите смели предложения, амбициозни технологични решения и идеи, които вече са развили като дипломна работа, дисертация, научен труд или участие в национален или международен изследователски проект. Краен срок за предаване на предложенията: 30.10.2015г. За повече информация: доц. д-р инж. Владислав Славов, координатор на YES, http://innofair.cys.bg/yes/.

Международно сътрудничество и проектна дейност