A, б, в на клиничната медицина семинар с британски лекари – 27 февруари 2016 г.

А, Б, В НА КЛИНИЧНАТА МЕДИЦИНА – СЕМИНАР С БРИТАНСКИ ЛЕКАРИ  – 27 ФЕВРУАРИ 2016 Г.

Целта на семинара е да даде възможност на студентите от горните курсове да упражнят практически познанията си по медицина. Курсът е безплатен и ще бъде воден от британски лектори на 27-ми февруари в Медицински университет – Пловдив.Семинарът ще се проведе по забавен и интригуващ начин и ще стимулира студентите да използват уменията си по интерактивен начин. По време на курса ще бъдат разиграни и обсъдени истински клинични случаи, които ще покажат на студентите защо е важно да бъдеш добър лекар.Участниците в семинара ще получат сертификат – ценно допълнение към биографията им.

Допълнителна информация и подробности