Springer Short 3

Aбонамент за електронна колекция списания и протоколи на издателство „Springer Nature” по Проект ПЕРИМЕД