Абонаментен достъп до електронни ресурси


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че в подкрепа на научноизследователската и учебно-преподавателска дейност на МУ – Пловдив през 2020 г. е осигурен абонаментен достъп до следните електронни ресурси:

• MEDLINE Complete (EBSCO) http://search.ebscohost.com/
• Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO) http://search.ebscohost.com/
• AccessMedicine (McGraw-Hill Education) http://accessmedicine.mhmedical.com/
• AccessPharmacy (McGraw-Hill Education) http://accesspharmacy.mhmedical.com
• A.D.A.M Interactive Anatomy Online и A.D.A.M. Anatomy Practice Online (Ebix) https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login
• HEPSEU Database : Higher Education Programmes & Scholarships in European Countries (European Books) http://www.hepseu.com/
• EduScholarships Index : Worldwide Directory of Scholarships for Students (European Books) http://www.eduscholarshipsindex.com/
• EduDonor Index : Worldwide Directory of Grants for Educational Institutions (European Books) http://www.edudonorindex.com/
• ORP index : Ongoing Research Projects (European Books) https://www.orpindex.com/

Националният абонамент на МОН включва следните научни бази данни и платформи:

• ScienceDirect (Elsevier) https://www.sciencedirect.com/
• Scopus (Elsevier) https://www.scopus.com/
• Web of Science (Clarivate Analytics) http://apps.webofknowledge.com/

Достъпът до абонираните електронни ресурси се осъществява:

• от университетската мрежа на горепосочените URL адреси
• дистанционно, с потребителско име и парола след регистрация в БИЦ, от адрес: https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login

Повече информация за съдържанието на базите данни е представена в секцията на БИЦ, раздел „Ресурси“ https://mu-plovdiv.bg/za-nas/tsentrove/bibliotechno-informatsionen/resursi-bic-2/

С уважение,

ПРОФ. Д-Р Б. МАРИНОВ, ДМ
Зам. ректор НИД