Абонирани от МУ – Пловдив електронни и научни ресурси за 2015 г.

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание актуална информация за абонираните от МУ-Пловдив електронни научни и образователни ресурси за 2015 г.

ml complete

new MEDLINE Complete (ЕBSCO) предоставя пълнотекстов достъп до над 2300 индексирани в MEDLINE списания от областите медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве, здравни грижи и др.

ACCESS MEDICINE NO MH3

new Access Medicine включва над 80 учебника по медицина на издателство McGraw-Hill, както и хиляди илюстрации и видеоматериали, описания на клинични случаи, диагностични инструменти, лабораторни тестове, лекарствена информация, възможности за интерактивна самооценка и др.

http://accessmedicine.mhmedical.com/

 AccessPediatrics

 new Access Pediatrics (McGraw-Hill) включва над 20 учебника по педиатрия и неонатология, мултимедия, описания на клинични случаи, възможности за интерактивна самооценка, лекарствена информация и др. 

http://accesspediatrics.mhmedical.com/

 ADAM interactive

  A.D.A.M. Interactive Anatomy и Anatomy Practice са образователни интерактивни ресурси по анатомия на A.D.A.M. Education. Платформата включва дисектори на мъжко и женско тяло; идентификация на анатомични структури; 3D анимирани модели; анатомичен атлас; справочна терминологична и медицинска информация; възможност за създаване и организиране на пакети с учебни материали; провеждане на персонализирани и рандомизирани тестове.

http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/login

 ADAM Anatomy Practice2  springerlink logo

 Платформата SpringerLink включва над 860 списания с пълнотекстов достъп, от които 500 списания от колекция Medicine и 360 списания от колекция Biomedicine & Life Sciences

http://link.springer.com/

 dent3

 Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO) е специализирана база данни в областта на денталната медицина, съдържаща над 230 водещи списания и десетки монографии в пълен текст. Предоставя възможност за търсене на цитирания в над 120 от тях.

search.ebscohost.com

Достъпът до абонираните бази данни се осъществява както от университетската мрежа, така и отдалечено. Регистрация за отдалечен достъп и допълнителна информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.Надявам се осигурената актуална, авторитетна и мултидисциплинарна информационна база да стимулира развитието на научноизследователската и учебно-преподавателска дейности в нашия университет.

Проф. д-р В. Сарафян, дмн Зам.-ректор НИД