Академичен обмен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) CEEPUS

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми студенти,

По програма CEEPUS могат да участват преподаватели, докторанти и студенти за обмен и кратки визити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Срокът за регистрация (номинация) за зимния семестър на 2017/2018 г. е от 15.05. до 15.06.2017 г.

Мрежите, в които МУ-Пловдив участва, са:

1. CIII-AT-0042-11-1718: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор доц. Мария Спасова ([email protected]). Мрежата предлага следните събития:

 • IPEG-endorsed Eastern European Symposium on Neonatal and Pediatric MIS, Graz/Austria with focus on brand new diagnostic and surgical procedures and hot scientific issues: October, 2017
 • CT School in Clinical Center – Novi Sad/Serbia, in Slavic: November, 2017.
 • По програмата се предоставят стипендии.

  За да се осъществи обмен, желаещите следва да се регистрират (номинират) на сайта на CEEPUS, секция „Mobility“: https://www.ceepus.info/login/login.aspx.
  За информация за условията по държави: https://www.ceepus.info/
  За информация за мрежите, в които МУ-Пловдив участва: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx.

  За повече информация: координаторите на мрежите или отдел МСПД, тел. 032 602 509.

  Център Проекти
  Отдел МСПД