Становище

Становище

Становище доц. Печалова за ад доцент И.Ченчев