ст. преп. Димитър Атанасов Мирчев, дф

ст. преп. Димитър Атанасов Мирчев, дф