Становище

Становище

Становище доц. Кеворкян за Атанасова