Становище

Становище

Становище професор Мурджева за Мария Атанасова